Rada odwoła skarbnika, ale nie wie dlaczego to zrobi (i nie chce wiedzieć)

Chciałbym tym wpisem zakończyć już wątek Rady Miejskiej, żeby móc przejść do organu wykonawczego i do administracji, a gdzieś po drodze zająć się również mieszkańcami (w myśl moich obserwacji Rady Miejskiej, pracującej na komisjach, których istotę najpełniej oddał dr Marek Wojciechowski, mówiąc, że ,,Najmniejszą znajomość samorządu posiadają mieszkańcy, większą zaś radni. Dużą informację ma organ wykonawczy, która jest mniejsza od tej, którą dysponują urzędnicy.”).

Chyba najłatwiej będzie mi podsumować ten temat na przykładzie Rady Miejskiej we Wschowie. Właśnie jestem po komisji (29 stycznia) i po lekturze komentarzy do akcji prowadzonej na facebooku przez jedną z radnych, zbierającą lajki pod wnioskiem o przesunięcie obrad sesji na godzinie 16:00.

Odwołanie skarbnika gminy

Na komisji radni omawiali punkt obrad sesji Rady Miejskiej, dotyczący odwołania pani skarbnik. Przez chwilę trwała dyskusja. Pytania o kulisy tej sytuacji. Co się stało, że pani skarbnik, która pełniła tę funkcję za kadencji Krzysztofa Grabki (12 lat) i Danuty Patalas (4 lata) nie znajduje uznania w oczach nowego burmistrza (2 miesiące). Że warto pani skarbnik podziękować za dotychczasową pracę, że dobrze by było, aby takie słowa padły z ust burmistrza itd., itp.

Wyłączna kompetencja Rady Miejskiej

Co istotne, odwołanie pani skarbnik należy do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej. Nie może jej odwołać burmistrz, tak, jak np. naczelnika Urzędu, czy dyrektora podległej jednostki. W przypadku odwołania skarbnika gminy rzecz dzieje się, owszem, na wniosek burmistrza, ale to Rada podejmuje decyzje. Dlatego też w trakcie komisji padło pytanie fundamentalne dla podmiotowości Rady Miejskiej. Pytanie brzmiało: czy radni zgadzają się z tym wnioskiem? Jakie jest zdanie radnych w tej sprawie? Czy ktoś wie, dlaczego burmistrz wnioskuje o odwołanie skarbnika?

W obradach komisji organ wykonawczy nie brał udziału. Więc też nie mógł udzielić jakiejkolwiek odpowiedzi. Sami zaś radni, od których zależy podjęcie lub odrzucenie tej uchwały, zasłaniali się uzasadnieniem do uchwały. Uzasadnienie brzmi:

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa wystąpił z wnioskiem do Rady Miejskiej we Wschowie o odwołanie Skarbnika Miasta i Gminy Wschowa Pani Anny Benit z uwagi na złożone oświadczenie o odwołaniu jej ze stanowiska.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2018r., poz. 994 z późn.zm.) do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy powoływanie i odwoływanie skarbnika miasta i gminy- na wniosek burmistrza.

Mając powyższe na względzie podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Można je czytać na trzy sposoby

To uzasadnienie zostało napisane tak, że można je czytać na trzy sposoby: 1) burmistrz wystąpił z wnioskiem z uwagi na to, że wystąpił z wnioskiem, 2) burmistrz wystąpił z wnioskiem z uwagi na to, że zostało złożone przez kogoś oświadczenie o odwołaniu skarbnika, 3) burmistrz wystąpił z wnioskiem z uwagi na to, że pani skarbnik złożyła oświadczenie o odwołaniu jej ze stanowiska. Każda z tych prób zrozumienia tego, co napisano w uzasadnieniu jest dopuszczalna i da się obronić. A jeżeli tak jest, to znaczy, że uzasadnienie zostało napisane w sposób nieprecyzyjny. Celowo, czy nie, to zupełnie inna sprawa. Uchwałę przygotowuje burmistrz, uzasadnienie również – to prawo organu wykonawczego. Dlatego zasadne jest pytanie do organu stanowiącego, czy zgadza się z tym wnioskiem. A samo pytanie jest o tyle ważne, ponieważ, jak już wspomniałem, to Rada Miejska ma wyłączne kompetencje, by odwołać lub nie odwoływać skarbnika.

Uzasadnienie może być nieprecyzyjne, mało mówiące, niejednoznaczne – tak postanowił organ wykonawczy. Organ stanowiący może domagać się wyjaśnień, doprecyzowania uzasadnienia, można zaprosić na komisję panią skarbnik. Ostatecznie samemu można było zdobyć taką wiedzę. Większość radnych mogła zgodnie z prawdą powiedzieć – mamy zaufanie do burmistrza, popieramy jego wniosek, skoro organ wykonawczy taki wniosek złożył, to znaczy, że chociaż nie wiemy dlaczego, nie znamy kulis itd., to jednak burmistrz ma nasze pełne poparcie.  Nic z tego. Tego też radni nie wyartykułowali.

Rada Miejska nic nie może, nic nie wie i nawet nie dba o to, żeby wiedzieć cokolwiek

Sami mieszkańcy nie przychodzą na komisje lub bardzo rzadko. Informacje o godzinach obrad komisji nie pojawiają się na stronie Urzędu, więc mieszkańcy nie posiadają wiedzy, że komisja w ogóle się odbyła. Ale czego by się mieszkańcy dowiedzieli, gdyby przyszli 29 stycznia do Sali obrad Urzędu? Myślę, że niczego by się nie dowiedzieli. Nie byłoby komu wyjaśnić wniosku burmistrza. Musieliby wyjść z obrad w przekonaniu, że radni, którzy są wybierani w wyborach, nie znają odpowiedzi na podstawowe pytanie. Może nawet wyszliby w przekonaniu, że Rada Miejska nic nie może, nic nie wie i nawet nie dba o to, żeby wiedzieć cokolwiek. No może poza tym, że burmistrz nie ma obowiązku uzasadniać swojego wniosku – przynajmniej tak stwierdził doświadczony pracownik Urzędu, obsługujący Radę Miejską.

Robią dobrą minę

Radni (szczególnie radni należący do większości koalicyjnej) robią w takich sytuacjach dobrą minę, jakby chcieli powiedzieć: nie wiemy i co z tego? Mamy większość i to nas rozgrzesza. Robią dobrą minę, jakby chcieli powiedzieć: a może coś wiemy, ale i tak nikomu nie powiemy. Ostatecznie robią dobrą minę, ale ich mina mówi, że na nic nie mają wpływu, nie posiadają elementarnej wiedzy, która by im pozwoliła rozsądzić, czy decyzja o odwołaniu skarbnika jest właściwą decyzją. W końcu robią dobrą minę jedynie w tym celu, by powiedzieć, że wiedzą trochę więcej niż mieszkańcy i na mieszkańcach, którzy wiedzy nie mają żadnej, może to robić wrażenie. I na nikim więcej.

Tak mniej więcej wygląda znaczenie Rady Miejskiej darowane Radzie Miejskiej przez ustawodawcę i realizowane w określonej sytuacji politycznej.

O akcji radnej na profilu facebookowym napiszę w osobnym wpisie.

 

 

 

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s